card

Үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах боломжтой, төвийн ус дулаан, бохирт холбогдсон объект худалдана.

Хямдарсан

Нэмэлт мэдээлэл


Үндсэн мэдээлэл

Код :
Дүүрэг :
Талбай /мк/ :
Лизинг :
Байршил :

Газрын зураг

Газрын зураг /lat/ :
Газрын зураг /long/ :

Видео